Thương nhớ Trịnh Công Sơn

Trần Vân Hạc

Anh đi ngày “Cá tháng tư”

Có ai nói dối tạ từ người thân?

Cuộc đời thật – dối – giả  – chân

Cung đàn ngân lắng muôn phần tin yêu

Hoa thơm sớm nở tàn chiều

Nhân gian day dứt bao điều trở trăn

Muôn đời ấy Quả lòng Nhân

Hạt  bụi nào lẫn muôn phần cỏ cây

Đường tên Anh tận trời Tây

Mấy ai đến được cõi này nhân gian

Dẫu rồi vàng đá nát tan

Thì muôn năm có lẫn vàng với thau ?

Ngày nói dối, xót xa đau

Nén hương lòng sáng một mầu tri ân

Trời cao xanh có thấu chăng

Nắng cuộc đời vẫn thắm hồng tin yêu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: