Archive for Cùng bạn bè

THÔNG BÁO ĐỔI TÊN MIỀN

KỂ TỪ NGÀY 26.6.2009 BLOG CỦA VÂN HẠC ĐỔI TÊN THÀNH: VANHAC.ORG

XIN THÔNG BÁO ĐỂ QUÍ VỊ QUAN TÂM VÀ CÓ LÒNG YÊU, BIẾT VÀ CHIA SẺ.

TRÂN TRỌNG !

Advertisements

Leave a Comment