Archive for Thư giãn

Những câu chuyện cuộc đời

Chiếc bình nứt

Dễ và khó

Mothers in all colours

Nghịch lý cuộc đời

Advertisements

Leave a Comment

Chuyến xe cuộc đời

Tải về tại đây

Xem bằng  Powert Point

Leave a Comment

Bốn ngọn nến

Leave a Comment

Tiếng nói của các loài hoa

Leave a Comment

Hạnh phúc ở đâu?

Tải về tại đây

Cây cảnh và cuộc đời
Hạnh phúc ở đâu :
Thư từ biệt…

La Paloma

Thân tặng bạn đọc các sile show này ( Mở bằng Power Point) với nhiều hình ảnh đẹp, triết lý cuộc sống của những nhân vật nổi tiếng trên thế giới.

Leave a Comment