Posts Tagged chuyen ma quy

Đầu xuân tản mạn chuyện quỉ

Trần Vân Hạc

Mỗi năm.,vào dịp tết nguyên đán, người Việt Nam ta có tục dựng cây nêu, vẽ cung trừ quỉ. Theo truyền thuyết hàng năm vào dịp này lũ quỉ ­bị người và Phật tổ đánh đuổi ra biển Đông đư­ợc phép vào thăm đất liền, dân theo tục lệ trồng Cây nêu để quỉ không dám bén mảng vào chỗ ở của người. Tập quán tự ngàn xưa ấy phản ánh khát vọng cuộc sống tốt đẹp cho mình và cho mọi ng­ười, là biểu tư­ợng của sức mạnh chính nghiã, chuyên chở những ý nghĩa nhân sinh cao đẹp. Đã có ai nhìn thấy quỉ bao giờ, nhưng thật mâu thuẫn khi cuộc sống chúng ta luôn tồn tại quỉ, nó vô hình vô ảnh nhưng lại luôn hiện hữu, đồng hành với con người ở mọi lúc, mọi nơi.

Read the rest of this entry »

Advertisements

Leave a Comment