Posts Tagged dai pha quan thanh

Quang Trung đaị phá quân Thanh

Diệt tiền đồn
Đêm trừ tịch (30 tết), quân Tây Sơn xuất phát. Đạo quân do Quang Trung chỉ huy vượt sông Gián Thuỷ đánh đồn Gián Khẩu của quân cần vương nhà Lê. Quân Lê tan vỡ, Hoàng Phùng Tứ bỏ chạy. Read the rest of this entry »

Advertisements

Leave a Comment