Posts Tagged hop tuyen tho

Phụ chương cuốn Nguyễn Trãi hợp tuyển thơ

Photobucket

Read the rest of this entry »

Advertisements

Leave a Comment

Có lửa trong từng trang sách

Trần Vân Hạc

Đấy là cảm nhận của những người biết trân trọng văn hóa dân tộc, yêu kính người Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi, sau khi đọc xong cuốn: “Nguyễn Trãi – Hợp tuyển thơ” do NXB Hội Nhà văn phối hợp với Trung tâm văn hóa Tràng An và Hội những người Yêu kính Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ xuất bản, sọan giả Gia Dũng.

Gia Dung và Hoàng Đạo ChúcSoạn giả – nhà thơ Gia Dũng và nhà giáo Hoàng Đạo Chúc

Trước khi đi Canada

Nhà văn Trần Nhương (trái cùng) nhận sách trước khi đi Canada

Read the rest of this entry »

Leave a Comment