Posts Tagged mau

Hòa bình – máu và nước mắt

Kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

30 tháng 4 năm 1975 – 30 tháng 4 năm 2010

Hòa bình – máu và nước mắt

Nguyễn Văn Thịnh (T.P.HCM)

Những ngày đầu một năm mới căng thẳng và ảm đạm trong giới chóp bu trươc nguồn tin mới nhất: Tổng Thống Mỹ cử viên tướng bốn sao làm đặc sứ mang tối hậu thư tới Sài Gòn. Dù bít kín trong bao nhưng điều cốt yếu vẫn xì dò ra: Nếu Thiệu còn ương ngạnh thì Washington không nhân nhượng nữa. Họ sẽ ký hiệp định riêng với phía bên kia. Khi ấy sẽ lộ rõ ra ai cản trở hòa bình? Kết quả sẽ là sự chấm dứt đáng tiếc không thể tránh khỏi về nhiều mặt! Đó không còn là lời đe dọa. Chuyện gì đã xảy ra với một ông chủ có toàn quyền, mọi người từng biết. Read the rest of this entry »

Advertisements

Leave a Comment