Posts Tagged nguoi thai

Hội cầu mưa của người Thái Mường Lò (Yên Bái)

Trần Vân Hạc

Cầu mưa “pay so phôn” là nghi lễ không thể thiếu trước mỗi mùa vụ mới của người Thái đen Mường Lò – Yên Bái. Trong hội cầu mưa này, con người không chỉ cầu xin các đấng siêu nhiên ban cho mưa thuận gió hòa, mùa vụ tươi tốt, mà còn thông qua các yếu tố tâm linh để khuyên răn, nhắc nhở về bổn phận và trách nhiệm của mỗi người. Bởi vậy đằng sau cái vỏ chứa đựng yếu tố mê tín dị đoan, là giá trị nhân văn sâu sắc, giúp con người có thêm nghị lực, niềm tin vào sức lực và tài trí của mình, hướng mỗi người tới những giá trị đạo đức chân chính, đã trở thành truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Read the rest of this entry »

Advertisements

Leave a Comment

Lời chào – cầu chúc của người Thái Tây Bắc

Cầm Bạch Thiêm


Lời chào là một trong những nghi thức lời nói quan trọng của văn hóa giao tiếp. Khi gặp gỡ hoặc chia tay, ngoài các hình thức chào không thể hiện bằng lời như: Bắt tay, gật đầu, mỉm cười, vẫy tay… người Thái ở Tây Bắc thường sử dụng lời chào. Lời chào của người Thái không chứa từ “chào” hay “tạm biệt”, bởi vậy không có dạng chào hiển ngôn hay trực tiếp như lời chào của người Việt. Người Thái chỉ có các lời chào gián tiếp. Read the rest of this entry »

Leave a Comment

Tục chung chăn đệm của người Thái

Trần Vân Hạc

Chung chăn đệm – “sú phả” là một nét đẹp có tự ngàn xưa của người Thái Mường Lò – Yên Bái) được tổ chức ở nhà gái sau khi người con trai đã vượt qua được những thử thách của thời kỳ ở rể. Từ đây đôi trai gái yêu nhau được hai gia đình và cộng đồng công nhận là vợ chồng.

Read the rest of this entry »

Comments (2)