Posts Tagged phu nu thai

Người phụ nữ Thái hết lòng vì văn hóa dân tạc st

Trần Vân Hạc

Khi tôi hỏi thạc sỹ khoa học Lò Mai Cương:

– Điều tâm huyết nhất của mình trong sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa Thái là gì? chị tươi cười, trong đôi mắt của chị như có hai đốm lửa: Read the rest of this entry »

Advertisements

Comments (2)