Posts Tagged tam sụ

Tâm Sự người già

Tâm sự người già

Chu Dung Cơ
Nguyên Thủ tướng Quốc vụ viện
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Tháng ngày hối hả,đời người ngắn ngủi,thoáng chốc đã già…Chẳng dám nói hiểu hết mọi điều nhân sinh,nhưng chỉ có hiểu đời thì sống mới thanh thản,sống thoải mái. Read the rest of this entry »

Advertisements

Leave a Comment