Posts Tagged trong dong

Mấy ý kiến về trống đồng và tâm thức Việt cổ

Trống đồng không phải của riêng của người Việt Nam, càng không phải của riêng của người Trung Quốc.

Có cả một khu vực văn hoá Trống đồng. Trên đại thể đó là khu vực Đông Nam Á, theo nghĩa rộng (chứ không phải chỉ theo ý nghĩa chính trị – nhà nước, như hiện nay thường hiểu): Đó là khu vực chân núi của hệ thống Himalaya, một khu vực nóng, ẩm, gió mùa, mưa nhiều, nhiệt độ và ánh sáng đều lớn, đất đai thích hợp cho rất nhiều loại thực vật sinh trưởng và phát triển: Đặc biệt, đó là khu vực của nghề nông trồng lúa nước (1). Read the rest of this entry »

Advertisements

Leave a Comment

Trống đồng và quê hương dịch lý

Nguyễn Quang Nhật

1 – Điểu thú văn

– Trên mặt tất cả trống đồng loại 1 tức loại xưa nhất, đều được đúc theo khuôn mẫu: Trung tâm là mặt trời, rồi đến các vòng đồng tâm khắc hình chim và nai, sau đó là cảnh sinh hoạt, đánh trống đồng, đo bóng mặt trời, cảnh chiến binh trên thuyền..v.v. Read the rest of this entry »

Leave a Comment

đi tìm định nghĩa của dịch trên trống đồng Đông Sơn

Nguyễn Thiếu Dũng

Kinh Dịch từ Văn Lang truyền sang Trung Quốc như cây tốt gặp  đất lành chẳng bao lâu  phát triển nhanh chóng  thành rừng bạt ngàn.Người Trung Quốc thường tự hào về sự phong phú  của  các sách chú giải phát huy Dịch lý ,hơn ba nghìn loại,nhiều đến nỗi “chất lên xe,trâu kéo toát mồ hôi,chứa trong nhà nóc không còn kẻ hở.Tam giáo (Nho giáo,Phật giáo, Đạo giáo),Cửu lưu (Nho gia, Đạo gia, Âm Dương gia,Pháp gia,Danh gia,Mặc gia,Tung hoành gia,Tạp gia ,Nông gia) đều lấy học thuyết Bát Quái làm bản nguyên,ra sức chú thích,phát triển,khiến Bát Quái càng thêm hư ảo , để lại cho người đời nay một câu đố nan giải” (1,tr 16). Read the rest of this entry »

Leave a Comment

Ý nghĩa những hình vẽ trên bề mặt trống đồng Ngọc Lũ

Tìm hiểu ý nghĩa những hình vẽ trên mặt trống đồng Ngọc Lũ

( Việt Nam Văn Minh Sử – Lê Văn Siêu )
Lời nói đầu :

Theo sự phân loại của Hê-gơ, và bản tổng kê của các nhà khảo cổ tại miền Bắc, trong sách Thời Đại Đồng Thau, những trống đồng loại 1 phát hiện ở Việt Nam khoảng trên 70 chiếc. Số lượng tìm thấy đã hơn bất cứ một miền nào khác. Mặc dầu tướng Mã Viện đời Đông Hán khi qua đánh Giao Chỉ, đã tịch thu không biết bao nhiêu trống nữa, để đúc con ngựa kiểu mà chơi, và đúc cái cột đồng khắc chữ “Đồng Trụ chiết Giao Chỉ diệt”. Read the rest of this entry »

Leave a Comment