Posts Tagged ghi chep

Khởi nghĩa Hai Bà Trưng – trang sử vàng oanh liệt

Dương Hiền Nga

Năm 179 TCN, Triệu Đà sáp nhập đất đai Âu Lạc vào Nam Việt, chia Âu Lạc thành hai quận Giao Chỉ và Cửu Chân.
Năm 111 TCN, nhà Hán chiếm Âu Lạc và chia thành ba quận : Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam gộp với sáu quận của Trung Quốc thành châu Giao. Thủ phủ của châu Giao được đặt ở Luy Lâu ( Thuận Thành- Bắc Ninh ). Đứng đầu châu là Thứ Sử, đứng đầu mỗi quận là Thái Thú coi việc chính trị, Đô uý coi việc quân sự. Những viên quan này đều là người Hán, dưới quận là huyện, các Lạc tướng vẫn trị dân như cũ. Read the rest of this entry »

Advertisements

Leave a Comment

Tươi xanh dòng hồi ức

Dương Hiền Nga

Những ngày đầu xuân 2009 tôi có dịp gặp gỡ cụ Nguyễn Giang – nguyên bí thư huyện bộ Việt Minh huyện Văn chấn – tỉnh Yên Bái năm 1947 ở nhà riêng: P. 105, C21, Thanh Xuân Bắc, Hà Nội. Ở độ tuổi “xưa nay hiếm” ( 90 tuổi) nhưng cụ còn minh mẫn lạ thường. Read the rest of this entry »

Leave a Comment