Posts Tagged thu ngo

Thư ngỏ của: "Hội những người yêu kính danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi & Lễ nghi học sỹ Nguyễn Thị Lộ"

Free Image Hosting at www.ImageShack.us
Phối cảnh đài giọt lệ Read the rest of this entry »

Advertisements

Leave a Comment

Thư ngỏ

Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hội những người yêu kính Nguyễn Trãi – Nguyễn Thị Lộ

Thư ngỏ

Kính gửi:

– Ông Nguyễn Trường Sơn, chịu trách nhiệm xuất bản tạp chí Phong cách

– Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp, phụ trách biên tập tạp chí Phong cách

– Các hãng thông tấn báo chí TW

– Ban Văn hóa tư tưởng TW Đảng

– Hội nhà báo Việt Nam

– Các báo, tạp chí, đài phát thanh truyền hình TW… Read the rest of this entry »

Leave a Comment