Posts Tagged hung vuong

Hệ thống giáo dục thời Hùng Vương phần 3

ĐI TÌM CHỮ VIỆT CỔ
Chữ của thời HùngVương là loại chữ gì ? chắc chắn không phảichữ Hán vàcó trước chữ Hán.Trong thời phong kiến, mặc dù Nho học đãchiếm vị tríđộc tôn, chữ Nhođã trở thành văn tự chính thức của Quốcgia, nhưng nhiềutrí thức dântộc vẫn không ngừng tìm kiếm một thứ chữcổ của cha ông.
Gần đây,trong tập: Sự hình thành và phát triển chữ Việt cổ, do ViệnVănhoá innăm 1986, tác giả Lê Trọng Khánh đã dẫn chứng nhiều dân tộctrongBáchViệt đã dùng chữ Khoa đẩu thời Phục Hy- Thần Nông để ghitiếng dântộcmình. Như vậy, dân tôc Kinh- Việt lại không còn văn bảnhay sao? Đúnglàtài liệu của ta vừa bị giặc nước huỷ diệt, vừa bị takhông biết cáchbảotồn, thí dụ một  tài liệu về chữ Việt cổ của giađình cụ Lê HuyNghiệmcũng mới bị mất sau cách mạng Tháng Tám.

Read the rest of this entry »

Advertisements

Leave a Comment

Hệ thống giáo dục thời Hùng Vương- Phần 2

Đi tìm chữ Việt cổ

Người Việt ta lập nước rất sớm, nhà nước Văn Lang thời Hùng Vương đã có thầy giáo và học trò, điều đó chứng tỏ dân tộc ta đã có chữ, nhưng đó là thứ chữ gì ? Trong hơn một chục năm gần đây, vấn đề chữ viết của người Việt cổ đã được đặt ra trên tinh thần nghiêm túc và khoa học trong các hội nghị nghiên cứu thời kì các vua Hùng.Theo cổ sử Trung quốc “vào thời Vua Nghiêu ( năm 2357 trước công nguyên) có sứ giả Việt Thường đến kinh đô tại Bình Dương (phía bắc sông Hoàng Hà – tỉnh Sơn Tây ngày nay) để dâng một con thần qui, vuông hơn ba thước, trên lưng có khắc chữ Khoa đẩu ghi việc từ khi trời đất mới mở trở về sau”. Trong một bản Ngọc phả từ thời vua Trần Thái tông cũng ghi: “Nghiêu thế, Việt thường thị kiến thiên tuế thần qui, bối hữu Khoa đẩu” nghĩa là thời vua Nghiêu nước Việt thường tặng rùa thần nghìn tuổi, lưng có chữ Khoa đẩu.

Read the rest of this entry »

Leave a Comment

Hệ thống giáo dục thời Hùng Vương P1

Các thầy giáo và học sinh thời Hùng Vương được ghi chép trong các thư tịch cổ ở nhiều nơi trong nước. Read the rest of this entry »

Leave a Comment